Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

REALIZUJEME

Informácie o podanom projekte:


Vyberte oblasť, v ktorej bude projekt realizovaný:
Ekológia a revitalizácia školských dvorov
Názov projektu
Ekologický vinohrad a život v ňom
Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít
Podstatou projektu je záchrana zanedbaného vinohradu na základe komunitnej starostlivosti pomocou ekologických metód pestovania a tak vytvoriť
priestor pre agroturistiku a školu v prírode. Budeme pokračovať v aktivitách z roku 2021 so zameraním na čistenie prírody od čiernych skládok, zaškolenie
žiakov a študentov do ekologického pestovania viniča, starostlivosti o prírodu a objavovanie biodiverzity v ich najbližšom okolí formou budovania hmyzích
hotelov, búdok pre sýkorky, či pozorovanie divo žijúcej zveri v okolí vinohradov. Ukázanie tradícii a zvykov predkov, aby sa zachovalo dedičstvo našich
otcov aj pre ďalšie pokolenia. Vytvorenie náučného chodníka. Viac info na webe www.viavitis.sk
Potreba projektu: Prečo by sa mal tento projekt zrealizovať ?
Bratislava už stratila väčšinu svojich vinohradov a zostalo jej iba zopár pásov, ktoré bohužiaľ aj v dnešnej dobe chátrajú a stávajú sa majetkom
developerov. Mladá generácia už nechodí toľko do prírody ako kedysi dnešní 50-nici a stráca povedomie skutočne života. V ich názoroch prevláda, že
potraviny sa získavajú v obchodoch a vôbec netušia spojitosť potravín s prírodou. Projekt buduje nie len vzťah detí s prírodou, ale aj vzťahy medzi nimi, keď
pracujú na spoločných úlohách. Sledujú výsledky.
Stanovenie cieľov v oblasti vzdelávania: Aké vzdelávacie ciele projekt sleduje? A ako bude zabezpečený dlhodobý charakter projektu?
Naším cieľom je aktívne sa podieľať na osvete a obrode verejnosti, obnovovať a implementovať tradičné, udržateľné typy obhospodarovania
vinohradníckej pôdy a zatraktívniť tak vinohradníctvo natoľko, aby sa vytvorila nová, mladá generácia nadšencov formujúca slnečné stráne kopcov nad
Bratislavou. Ukážku možnosti bio pestovania formou zelených pásov s lúčnymi kvetmi a včelstvami. V neposlednom rade podnietiť v deťoch lásku k prírode
aj formou výroby hmyzích hotelov a aktívneho sledovania prírody.
Cieľová skupina projektu: Aké sú cieľové skupiny projektu?
Žiaci základných škôl vo Vajnoroch a blízkom okolí. Študenti stredných škôl v Bratislavskom kraji Obyvatelia Vajnor a blízkeho okolia Komunitní
vinohradníci, turisti, cykloturisti, široká verejnosť.
Plán projektu / časový plán.
Obdobie Aktivita/úloha
apríl 2022 čistenie od čiernych skládok
koniec apríla výsadba lúčnych kvetov vo vinohradoch
máj, jún, júl, august kosenie vinohradov a blízkeho okolia
máj kultúrne tradície viazané k sviatku sv. Urbana
jún výroba hmyzích hotelov
jún, júl, august ukážka zelených prác vo vinohrade pre záujemcov
september brigády za účelom vytvorenia náučného chodníka
Ukončenie projektu
30.novembra.2022

 

logo-3

Príjemný dobrý deň,

29. apríla 2022 zasadala hodnotiaca komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant na projekty v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“.

V zmysle rozhodnutia Komisie vám s radosťou oznamujem, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt podporí.

V priebehu nasledujúceho obdobia obdržia všetky podporené subjekty Zmluvy o poskytnutí grantu. Prosím o dôsledné prekontrolovanie údajov v zmluve, najmä číslo účtu, na ktorý vám zašleme grant. Po kontrole a podpise zmlúv nám prosím jeden rovnopis zašlite naspäť na korešpondenčnú adresu.

V prípade zmeny termínu realizácie projektu, zmeny položiek v rozpočte nad 10%, potreby posunúť termín odovzdania Záverečnej správy, iné.. vždy vopred písomne (stačí mailom) vo vašej žiadosti uveďte. Následne sa vám k žiadosti o zmenu vyjadríme.

Prosím, v každom prípade, uveďte vždy v predmete mailu číslo Zmluvy o poskytnutí grantu a názov projektu – pre rýchlejšiu orientáciu.

Zasielam vám aj link s logom Nadácie pre označenie realizovaného projektu:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/o-nas/tlacove-centrum/loga-nadacie/

V prílohe posielame aj dokument aké doklady je potrebné používať pri vydokladovaní projektu.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.

Želáme veľa úspechov pri realizácií projektu!

S pozdravom

Ing. Gabriela Viteková

Projektový manažér

Volkswagen Group Services, s.r.o. | Nadácia Volkswagen Slovakia

Jána Jonáša 1

843 02 Bratislava

logo-3

 

Výsledky projektu:

Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo odstrániť čiernu skládku hneď vedľa komunitného vinohradu a vytvoriť základ pre možnosť budovania miesta na spoločenské stretávanie sa v rámci vinohradníckych komunít, ale aj verejnosti.

Zo začiatku sme nakúpili náradie na odstránenie buriny, v ktorej boli zarastené staré pneumatiky a odhalili sme kopu betónov, tak sme dokonca museli zapojiť do odstránenia ťažkú techniku, ktorej služby nám preplatil grant získaný od spoločnosti TESCO. Po tomto hrubom odstránení sme zorganizovali niekoľko dobrovoľníckych brigád, kde sa pravidelne zúčastňovali aj žiaci základných a stredných škôl.

20220521_114810

Tak isto vďaka zapojeniu sa do spolupráce s Bratislavským dobrovoľníckym centom a Nadáciou Pontis sa nám podarilo vyčistiť priestor aj od drobných odpadkov z čiernej skládky, vďaka čomu sme mohli v Komunitnom vinohrade zrealizovať kultúrno-spoločensko-náučné akcie: Na Urbana v Širokém a Víkend otvorených parkov a záhrad.

Okrem zachovania tradícii pri udržiavaní vinohradu sme zmodernizovali a implementovali biospôsoby starostlivosti a predchádzanie proti chorobám viniča. Rozšírili sme vo verejnosti myšlienku komunitného vinohradu a takýmto spôsobom záchrany chátrajúcich Vajnorských vinohradov. Mladých ľudí sme vzdelávali z histórie obrábania a tradície obrábania vinohradov v tejto oblasti.
Mladí ľudia sa radi zapájali do ekologického odstraňovania čiernej skládky a takto sme v nich budovali vzťah k prírode. Spoločne so žiakmi sme realizovali
sledovanie divej zveri, ktorá žije v tejto oblasti.

20220614_145608_detail

Osadili sme búdky pre vtáky.

20230129_151731

20230129_155333-EFFECTS

Čiastočne sme vyriešili závislosť od dovážania vody potrebnej pri biopostrekoch zriadením vodných nádob na priestore, kde predtým bola čierna skládka.

20220725_102906

Vytvorili sme miesta na posedenie, oddych a opekanie si priamo v prírode vedľa vinohradu.

20221007_121233

 

Veríme, že raz ako prejav vďaky za finančnú pomoc tu budeme môcť privítať aj zamestnancov spoločnosti Nadácia Volkswagen Slovakia.