Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozprúdime regióny 2022

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2022 bude v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.

Rozprúdime regióny 2022

Šiesty ročník grantového programu pripadol na rok, kedy skupina ZSE oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia. Vzhľadom na výnimočnosť tohto míľnika navýšila Nadácia ZSE celkový rozpočet programu na 200 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt bude v tomto ročníku 2 500 eur.

Opäť chceme podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sme sa rozhodli v tomto ročníku dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

O podporu z programu sa mohli uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Do uzávierky 15. júna bolo predložených 725 žiadostí o finančnú podporu z jednotlivých krajov distribučnej siete ZSE. O výbere podporených projektov rozhodne nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia. Výsledky programu a zoznam podporených projektov bude zverejnený 11. júla 2022.